Historisk Samfund

for Nordvestsjælland

 

   

Nedenstående artikler må downloades og citeres med angivelse af forfatter, titel, udgiver og årgang. Copyright: Museum Vestsjælland.

 

Kronologisk register (alfabetisk register nederst på siden)

 

Årbog

Forfatter

Titel

Sidetal

1907

Hansen, H. J.

Historisk Samfund for Holbæk Amt

5-12

1907

Nylev, Jens

Svenskerne paa Kalundborgegnen 1658-1660

13-31

1907

1907

Eriksholm, Anders J.

Eriksholm, Anders J.

En Degn i Havrebjerg : Frideric Petri Svane Africanus

Kirkelige tilstande i Trediverne

32-49

50-61

1907

Nutzhorn, H.

Fæstebonden Peder Smed i Bukkerup

62-107

1907

 

En Begravelses-Anordning for Nykøbing 1683

108-111

1908

Rosendal, H.

Kampen ved Sjællands Odde den 22. Marts 1808

5-27

1908

Gjevnøe, H. P. H.

En gammel Præstekone fra Grevinge

28-47

1908

Gravlund, Thorkild

Rids af Reersøs Historie

48-75

1908

Eriksholm, Anders J.

En Embedsmand under Frederik den Sjette: Byfoged F. L. Bierfreund i Holbæk

76-112

1908

Smidt, C.M.

Fra det gamle Kalundborg : Udgravninger, Restaurering, Erhvervelse af gamle Bygninger i 1907 og de nærmest foregaaende Aar

113-133

1908

Christensen, Fr.

En Udlægsforretning: Et Blad af en Fæstebondes Historie

134-145

1909

Eriksholm, Anders J.

En gammel Herregaard [: Knabstrup] og Rids af Livet paa Gaarden for omkr. hundrede Aar siden

5-33

1909

Bang, Thomas B.

St. Sørens Holmstrup

34-44

1909

Nylev, Jens

Minder fra Reersø

45-55

1909

Jensen, Jens Peter

Om den gudelige Forsamlingsbevægelse paa Tissøegnen 1830-1848

56-103

1909

Jensen, Chr. Axel

Fra Holbæk gamle Kirke

104-116

1909

Kornerup, Th.

Postvæsenets Udvikling i Holbæk Amt

117-130

1909

Høirup, Joh.

Det gamle Bomhus [: i Holbæk]

131-138

1909

Eriksholm, Anders J.

Jernløsegaard : En nedlagt Herregaard

139-141

1910

Jensen, Chr. Axel

Lorents Jørgensen, Billedsnider

5-20

1910

Müller, Sophus

Solbilledet fra Trundholm

21-38

1910

Lund, Ole

Af Livet i den gamle Købmandsgaard (1)

39-76

1910

Eriksholm, Anders J.

Holbæk Byes Grundtakst 1682

77-91

1910

Andersen, L. & H. P. Gjevnøe

En kristelig Vækkelse i det sydlige Odsherred

92-132

1910

Hansen, H. J.

Dansk historisk Fællesforening

133-138

1911

Kjær, Hans

De forhistoriske Mindesmærker og Fund især fra Stenalderen i Uby Sogn, Arts Herred

5-41

1911

Eriksholm, Anders J.

Holbæk gamle Stadsret

42-49

1911

Lund, Ole

Af Livet i den gamle Købmandsgaard (2)

50-105

1911

Jensen, Jens Peter

Mere om den gudelige Forsamlingsbevægelse paa Tissøegnen 1830-1848

106-133

1911

Knudsen, G.

Om Præstegaarden i Nykøbing

134-144

1912

Lindbæk, Johs.

En Bonde fra Frederik VI’s Tid

5-27

1912

Bentsen, Andreas

Minder og Oplevelser

28-51

1912

Jensen, Jens Peter

Fra Bøndernes første Kampaar i Holbæk Amt (1835-1847)

52-89

1912

Dinesen, Lars

Fra Hoveritiden

90-96

1912

Jensen, Chr. Axel

Fra Holbæk gamle Kirke og Kloster

97-107

1912

Eriksholm, Anders J.

Den gamle Kaptajn [: Fr. von Buchwald til Anneberg]

108-116

1912

Graves, Karoline

Almuesliv i Hoveriets Tid : Lidt om Klæder, Kost, Gilder og Overtro i ældre Tider

117-142

1913

Jensen, Chr. Axel

Holbæk Sortebrødrekloster : Nationalmuseets Undersøgelse af Klosterbygningerne

5-19

1913

Dinesen, Lars

Erindringer om ældre Tider

20-29

1913

Jensen, Jens Peter

Kundby Bønder i Bondebevægelsens første Kampaar (1)

30-82

1913

Kjær, Hans

Om Stenstrup Troldestuer og andre Mindesmærker i Højby Sogn

83-108

1913

Bentsen, Andreas

Om Idræt, Dans og Gæstebud i ældre Tider

109-115

1913

Hansen, Povl

Lidt om vore skove i ældre tid

116-119

1913

Hansen, Povl

Den gamle Landsby

120-128

1914

Matthiessen, Hugo

En middelalderlig Kirketomt i Holbæk

5-38

1914

Jensen, J. P., H. P. Gjevnøe & P. H. Petersen

Erindringer fra Krigen 1864

39-75

1914

Møller, J. S.

Boligskik i Kalundborgegnen i ældre Tid (1)

76-108

1914

Larsen, Henry

Skamstrup Kirke

109-148

1914

Jensen, Jens Peter

Kundby Bønder i Bondebevægelsens første Kampaar (2:I)

149-195

1915

Møller, J. S.

Boligskik i Kalundborgegnen i ældre Tid (2)

5-44

1915

Fenger, F.

Forvaltergaarden i Kvarmløse

45-69

1915

Jensen, Jens Peter

Kundby Bønder i Bondebevægelsens første Kampaar (2:II)

70-108

1915

Matthiessen, Hugo

Gamle gader og Gaarde i Holbæk

109-136

1915

Dinesen, Lars

Om en vestsjællandsk Bondegaards Drift for ca. 70 Aar siden

137-149

1916

Jensen, Henning

Fra den gamle Soderup Præstegaard

5-36

1916

Gjevnøe, H. P. H.

En Grevinge-Præst : Provst Thomas Rasmussen

37-73

1916

Petersen-Blidstrup, Ferd.

Skolelærer N. B. Schow, Grevinge, og Landvæsensskolen paa Mønstergaarden Frenderupgaard i Odsherred 1839-49

74-112

1917-18

Clausen, H. V.

Fra Holbæk Amt : topografisk-historiske Skildringer:

Indledning med indholdsfortegnelse

Topografisk-historiske Skildringer fra Tølløse-egnen

Topografisk-historiske Skildringer fra Holbæk By

Topografisk-historiske Skildringer fra Holbæk Omegn

Topografisk-historiske Skildringer fra Jyderup-Egnen

Topografisk-historiske Skildringer fra Søndre Odsherred

Topografisk-historiske Skildringer fra Nørre Odsherred

Topografisk-historiske Skildringer fra Kalundborg

Topografisk-historiske Skildringer fra Kalundborgs Omegn

Topografisk-historiske Skildringer fra Syd for Åmosen og Tissø

Topografisk-historiske Skildringer  - noter m.v.

 

1919

Jensen, Henning

Nogle Erindringer fra den storpolitiske Kamptid : Fem Aar i Stenmagle Præstegaard

5-59

1919

Kjær, Hans

Naar kom Mennesket til Danmark?

60-92

1919

Møller, J. S.

Dr. phil. Folmer Dyrlund (1826-1917) : En Biografi

93-103

1919

Møller, J. S.

Smaa Meddelelser fra Kalundborg og Omegns Museum

104-114

1919

Graves, Karoline

Om ”Kongens Møller” og Omegn i gamle Dage

115-156

1920

Smith, Otto

Bidrag til Holbæk skomagerlaugs historie

5-36

1920

Jensen, Henning

Fra de gamle Kirkebøger

37-51

1920

Møller, J. S.

Meddelelser fra Kalundborg Omegns Museum

52-77

1920

Thomsen, Albert

Tre Indberetninger fra Magistraten i Holbæk om Tilstanden i Byen og Borgernes Kaar 1736-1744-1751

78-115

1920

Olsen, K.

En gammel Lejekontrakt

116-121

1920

Matthiessen, Hugo

Vor Frue Kirke i Holbæk : Et Tillæg til ”En middelalderlig Kirketomt i Holbæk” i Aarbogen for 1914

122-125

1921

Graves, Karoline

Ved Halleby Aa

 

1922

Olsen, Christian

Fra mine Forældres Hjem og Hjemegn : Slægtsminder og Folkeminder (1)

3-131

1922

Nylev, Jens

H. J. Hansen

132-141

1922

Kristensen, Marius

P. K. Thorsen

142-147

1922

Hansen, Povl

Lidt fra Vallekilde

148-154

1922

Lunn, Villars

Kvæghold paa Knabstrup for 100 Aar siden

155-168

1922

Nørlund, Poul

Højby Kirkes Kalkmalerier

169-175

1922

Nørlund, Poul

Hørve Kirkes Kalkmalerier

176-178

1922

Stenfeldt, Niels

En Degnehistorie fra Vig

179-180

1922

 

”Fra Holbæk Amt” : Indholdsfortegnelse til de tidligere Aarbøger

186-188

1923

Olsen, Christian

Fra mit Hjem og min Hjemegn, Slægtsminder og Folkeminder (2)

133-244

1923

Jensen, Hans

Bidrag til Holbæk Amts Historie i det 19. Aarhundrede (1)

1-17

1923

Stenfeldt, Niels

Nogle mærkelige Præster i Egebjerg

18-36

1923

Brøndum-Nielsen, Johs.

Runestenen i Gørlev

37-52

1923

Gertsen, N. P.

Mordbranden ved Tornved Skov den 5. Marts 1809

53-62

1923

Nørlund, Poul

Sæby Kirkes Kalkmalerier

63-68

1923

Nørlund, Poul

Bregninge Kirkes Kalkmalerier

69-74

1923

Petersen-Bønding

Estherhøjstenen

75-87

1924

Jensen, Hans

Bidrag til Holbæk Amts Historie i det 19. Aarhundrede (2)

5-45

1924

Blidstrup, Ferdinand P.

Præst og Menighed : Et Tidsbillede fra Sønder Jernløse for 150 Aar siden

46-52

1924

Lorenzen, Vilhelm

Hvor laa det ældste Kallundborg Slot?

53-65

1924

Jensen, Jens Peter

Ruds Vedby Kredsens Historie (1848-1918)

66-127

1924

Møller, J. S.

Kalundborg Kirke

128-145

1924

Smith, Otto

Holbæk Skibsbro (1)

146-185

1924

Thomsen, Albert

Borgmester N. E. Hansen

186-188

1924

Grüner-Nielsen, H. & Albert Thomsen

Bøger (anmeldelser)

189-194

1924

 

Stednavne-Indsamlingen

199

1925

Jensen, Jens Peter

De første store Folkefester i Holbæk Amt (på Vejrhøj og på Ulkestrup Mark)

5-23

1925

Smith, Otto

Holbæk Skibsbro (2)

24-97

1925

Nørlund, Poul

Tudse Kirkes Kalkmalerier

98-107

1925

Nørlund, Poul

Asminderup Kirkes Kalkmalerier

108-112

1925

Nedergaard, Paul

Af Gierslev Sogns Historie : Præsten Joachim Friderick Phister og Udskiftningen i Gierslev 1783-94

113-144

1925

Hansen, Povl

Fårevejle Kirke og Jarlen af Bothwell

145-164

1925

Ellekilde, Hans

Lars Andersen

165-169

1925

Thomsen, Albert

Bøger

170-172

1926

Schmidt, August F.

Hellige Kilder i Holbæk Amt

5-34

1927

Jensen, Jens Peter

Tscherning og Svinningekredsen 1849-1866

5-83

1927

Hjelholt, Holger

En Leverance til det Offentlige i Aaret 1788

84-92

1927

Hansen, Povl

Fra Nordvest-Sjælland

93-105

1927

Marquard, E.

Nogle Aktstykker vedrørende Kalundborg By i ældre Tid

106-135

1927

Thomsen, Albert

Til Galge og Gren - En Tyverihistorie fra Holbæk 1661

136-154

1927

Tholle, Johannes

De gamle Landsbyhaver, især i Holbæk Amt (1)

155-181

1927

Matthiessen, Hugo

”Folen” paa Kalundborg Slot : En Redegørelse for den af Nationalmuseets 2. Afdeling i Foraaret 1926 foretagne Undersøgelse

182-200

1927

Winther, Torkild

Barndomsminder fra Holbæk i Tredserne

201-219

1927

Thomsen, Albert

Historisk Samfund 1926

220-223

1928

Bauditz, O.

En Episode fra de sidste Dage af Svenskekrigen 1658-60 : Kaptajn Robert Colnet tager Prinds Emanuel af Anhalt til Fange paa Rødegaard i Vindekilde By

5-17

1928

Jensen, Jens Peter

Tschernings sidste Breve til Jens Gregersen (Fra Efteraaret 1866 til Sommeren 1874) : Et Bidrag til Svinningekredsens Historie

18-51

1928

Galster, Georg

Møntfund i Holbæk Amt

52-65

1928

Thomsen, Albert

Bøger

66-69

1929

Tholle, Johannes

De gamle Landsbyhaver, især i Holbæk Amt (2)

5-39

1929

Hansen, Povl

Frugthaven ved Vallekilde Højskole

40-47

1929

Jensen, Jens Peter

Anders Jørgensen, Høng Højskole, som Havemand

48-50

1929

Tram, G.

Et Blad af Ubby Præstegaards Saga

51-56

1929

Larsen, Chr.

Hvad Ole ”Kedelfører” fortalte

57-62

1929

Rasmussen, Karen

Hos Væverkonen

63-68

1929

Lund, Ole

En 18 Maaneders Rejse med Sejlskib for 70 Aar siden (1)

69-105

1929

 

Bøger

106-111

1930

Lund, Ole

En 18 Maaneders Rejse med Sejlskib for 70 Aar siden (2)

1-112

1930

Hansen, Povl

Lammefjorden : Den Inddæmning og Tørlægning, Opdyrkning og Bebyggelse

113-204

1930

Jensen, Jens Peter

Svinningekredsens Historie 1866-1918 (1)

205-231

1930

Matthiesen, Hugo

En middelalderlig Kapeltomt i Holbæk [ved Roskildevej]

232-236

1930

Uldall, Kai

Levende Billeder i Kulturhistoriens Tjeneste

237-239

1930

 

Bøger

240-243

1931

Nylev, Jens

Historisk Samfund

5-10

1931

Thomsen, Albert

Historisk Samfunds Virksomhed i de første 25 Aar 1906-31 : En Oversigt

11-32

1931

Rasmussen, Bent

Af Kyholms Saga : Fra Krigstiden 1801-15 og Karantænetiden 1831-59

33-66

1931

Knudsen. G.

Om Sandflugten i Rørvig Sogn

67-76

1931

Olsen, Christian

Gamle Ole Petersen fortæller : om Sæd og Skik i gammel Tid

77-93

1931

Andersen, Peter Kr.

[Sønder] Asmindrup Kirke : Lidt om Kirkens gamle Inventar og dets Istandsættelse

94-100

1931

Hjelholt, Holger

Kalundborg bys grundtakst 1791 : En strid mellem grundejere og næringsdrivende

101-112

1931

Andersen, Lars

Sognefoged Søren Sørensen i Særslev

113-115

1931

Thomsen, Albert

Bøndernes Fornavne for 200 Aar siden

116-117

1931

Thomsen, Albert

Bøger

118-120

1932

Boberg, Inger Margrethe

Sagn og Overlevering om Samsøs Høje og Bakker

5-41

1932

Olrik, H. G.

Ludvig Holbergs sidste Skovrejse

42-53

1932

Mortensen, Kirstine

Et Livsløb i trange Kaar : Fortalt af Gamle Ane og nedskrevet af hendes Datterdatter

54-78

1932

Tholle, Johannes

Lerchenborg Have

79-93

1932

Jensen, Jens Peter

Svinningekredsens Historie 1866-1918 (2)

94-120

1932

Thomsen, Albert

Landsbyliv paa Hjembæk-Egnen i ældre Tid

121-136

1932

Quistgaard, Erhard

Et brudt Ægteskabsløfte (1) : Præsten i Nørre Jernløse contra Kammerjomfruen paa Frydendal

137-144

1932

Thomsen, Albert

Stamtavle, Anetavle og Slægtsbog : En kort Vejledning til de første personalhistoriske Undersøgelser

145-158

1932

Hansen, Povl

Hvordan Tinghøj og ”Barnet” blev reddet

159-170

1932

Hansen, Hans Laur.

Fra de fattige Aar efter Englænderkrigen

171-173

1932

Quistgaard, Erhard

Nogle personalhistoriske Oplysninger om Præster og Degne i Tudse Herred i d. 16. og 17. Aarh.

174-176

1932

Lunn, Sven

En Vise fra 1848

177

1932

Rasmussen, Karen

Et Husmandsbrug i 1870’erne

178-180

1932

Møller, J. S.

Karoline Graves

181-185

1932

 

Bøger

186-187

1933

Jensen, Jens Peter

Af Jakob Hansens ”Erindringer”

5-73

1933

Rasmussen, Bent

Kirkegaarden på Kyholm

74-93

1933

Schmidt, August F.

Peder Christopher Stenersen og hans ”Ode paa Junkers Kilde”

94-104

1933

Thomsen, Albert

Fire Folkesagn fra Hjembæk

105-109

1933

Quistgaard, Erhard

Et brudt Ægteskabsløfte (2)

110-111

1933

Møller, J. S.

Købmand Ole Lund

112-122

1933

Thomsen, Albert

Bøger

123-124

1934

Fang, Fanny

Handelsmand og Slagter (1) [: Rasmus Frederiksen, Roskilde]

5-88

1934

Rasmussen, Bent

Sognedegnen Simon Kokandsky : Af en gammel Sognedegns Historie

89-97

1934

Birkeland, Chr.

Laurids Olufsen Kok

98-109

1934

Brostrøm, C. A.

Om Vilh. Beck

110-118

1934

Hermansen, Victor

Træk af Kalundborgs Historie i Middelalderen

119-136

1934

Elling, C.

Lerchenborg og den vestsjællandske Rokoko

137-161

1934

Jensen, Niels

Fra Diligencens sidste Dage

162-187

1934

Schmidt, August F.

Fra den gamle Landsby

188-208

1934

Højberg, Kr. J.

Det 11. danske Hjemstavnsstævne i Kalundborg og Omegn

209-211

1934

 

Bøger

212-214

1934

 

Kmhr., Greve Aage Brockenhuus-Schack †

215

1935

Fang, Fanny

Handelsmand og Slagter (2)

5-93

1935

Mathiassen, M. J.

Om Mullerup Mose og Mullerupkulturen

94-135

1935

Rasmussen, Karen

Gammel Overtro

136-141

1935

Poulsen, Gunnar

Stenlars

142-149

1935

Jensen, Jens Peter

Odsherreds-Kredsens Historie 1848-1918

150-194

1935

Rasmussen, Bent

Samsø Arrester og Arrestforvarere

195-204

1935

Smith, Otto

Af en gammel Holbækejendoms Historie

205-211

1935

Nylev, Jens

Højskoleforstander Povl Hansen †

212-216

1935

Thomsen, Albert

Fortegnelse over Povl Hansens Artikler vedrørende historiske Forhold i Holbæk Amt

217-219

1935

Thomsen, Albert

Bøger

220-221

1936

Smith, Otto

Studier i Holbæks ældste grundplan

5-13

1936

Sørensen, J.

Holbæk i gamle Dage

14-70

1936

Thomsen, Albert

Det ældste Billede af Holbæk : Byplanen i Resens Atlas

71-81

1936

Rasmussen, Bent

Samsø Arrester og Arrestforvarere (2)

82-104

1936

Jensen, Jens Peter

Vestsjællænderen Esben Poulsen, Vinde Helsinge (1835-1913) : I Anledning af Hundredaarsdagen for hans Fødsel

105-124

1936

Larsen, Henrik

Kalundborg By og Omegn i Fortiden

125-158

1936

Olsen, Peter

Fra en Torpby og en Torpegn [: Algestrup, Tølløse sogn]

159-182

1936

Ellekilde, Hans

Samsø i den oldnordiske Digtning

183-206

1936

Lund, Dan

Lidt om Kalundborg nedlagte Latinskole (1) : Hvad er Kirkekøb?

207-211

1936

Jensen, Jens Peter

Lars Andersen, Høve (21. Maj 1873- 6. November 1935)

212-213

1936

Ellert, Holger

En Langdysse frelses for Forfald

214-216

1936

Jensen, Jens Peter

Løve Herreds gamle Tingsted

217-222

1936

Nedergaard, P. C.

Mullerupfundet

223-227

1936

Thomsen, Albert

Bøger

228

1936

 

Historisk Samfunds Skrifter : 30 aarbøger 1907-36

231-235

1937

Larsen, Henrik

Ejendomsforholdene i Merløse Herred i Fortiden

5-20

1937

Jensen, Henrik

Svinninge Vejle : En Oversigt over Udtørringsarbejdets Historie

21-48

1937

Knudsen, G.

Nykøbing Bys Markjorder : Markvedtægterne 1704 og 1731

49-75

1937

Jensen, Jens Peter

Vestsjællænderen Husmand Niels Jensen, Gørlev Mark (1836-1929) : I Anledning af Hundredaarsdagen for hans Fødsel

76-100

1937

Hansen, Jakob M.

Om Nordby Kirkes Beliggenhed og Sognets forsvundne Byer

101-118

1937

Lund, Dan

Lidt om Kalundborg nedlagte Latinskole (2)

119-139

1937

Jensen, Jens Peter

Odsherreds-Kredsens Historie 1848-1918 (2)

140-191

1937

Olsen, Gunnar

Af Tuses Historie

192-205

1937

Quistgaard, Erhard

Klager fra Præsterne i Arts Herred over Kirkernes Brøstfældighed omkring Aar 1664

206-208

1937

Thomsen, Albert

Kredslæge J. S. Møller

209-210

1937

Thomsen, Albert

Bøger

211-212

1938

Jensen, Jens Peter

Fra Bondefrigørelsens første Aartier i Holbæk Amt : I Anledning af 150-Mindeaaret for Stavnsbaandets Løsning

5-56

1938

Nylev, Jens

Fra Ubby Sogn

57-85

1938

Schmidt, August F.

Fra den gamle Landsby : Bylav og Gilder i Ods- og Skippinge Herreder

86-105

1938

Rasmussen, Bent

Mindeblade om Søren Rasmussen, Friskolelærer paa Røsnæs, f. 21. maj 1938

106-174

1938

Jacobsen, Kaj Eusebius (dansk overs.)

Horace Marryats Rejse gennem Holbæk Amt 1858-60

175-197

1938

Thomsen, Albert

Bøger

198-201

1938

Styrelsen

Vore nye Vedtægter

202-205

1939

Bobé, Louis

Løvenskiold-Løvenborg

5-48

1939

Larsen, Henrik

Fra Løve Herreds Fortid

49-64

1939

Thomsen, Albert

Da Holbæk mistede sin Latinskole : Et 200-Aars Minde

65-76

1939

Quistgaard, Erhard

Præstekalenter i ældre Tid : Et Kulturbillede fra det 16. og Begyndelsen af det 17. Aarhundrede

77-86

1939

Arhnung, J. O.

Holbæk Kirke som Kapitelskirke

87-123

1939

Rasmussen, Bent

Med Smakke, Isbaad og Dampskib . Efterretninger om Samsøs Postforbindelser fra 1682 til vore dage (1)

124-169

1939

Petersen, Jørgen

Gamle Marknavne fra Gislinge

170-175

1939

Lund, Dan

Klokkestøberen Nicolaj Jørgensen i Kalundborg

176-177

1939

Møller, J. S.

Lærer Mathias S. Mathiassen †

178-184

1939

Thomsen, Albert

Politifuldmægtig Dan Lund †

185-186

1939

Jensen, Jens Peter

Forstander Jens Nylev †

187-191

1939

Jensen, Jens Peter

Bøger

192-195

1940

Rasmussen, Bent

Med Smakke, Isbaad og Dampskib : Efterretninger om Samsøs Postforbindelser fra 1682 til vore dage (2)

5-86

1940

Eriksholm, Anders J.

Doktor Otto Sperling : Hans Bosættelse i Sdr. Jernløse og Rids af hans Levned

87-112

1940

Nørregaard, Kirsten

Fæstere og fæsteforhold under Tersløsegaard 1686-1788

113-133

1940

Møller, J. S.

Vor Frue Kirke i Kalundborg

134-162

1940

Jensen, Jens Peter

Fra den gudelige Forsamlingsbevægelse i Holbæk Amt

163-183

1940

Thomsen, Albert

Bøger

184-185

1941

Møller, J. S.

Vor Hjemstavn

5-20

1941

Schmidt, August F.

Fra Samsøs gamle Landsbyer

21-36

1941

Møller, J. S.

Lindegaarden i Kalundborg : Dens Historie og dens Ejere (1)

37-105

1941

Jensen, Niels

Kongens Møller (1) : En gammel Møllerdrengs Erindringer fra Øresø Mølle

106-178

1941

Thomsen, Albert

Bøger

179-180

1941

Thomsen, Albert

Historisk Samfund i 1940

181-183

1942

Møller, J. S.

Lindegaarden i Kalundborg : Dens Historie og dens Ejere (2)

5-84

1942

Jensen, Niels

Kongens Møller (2) : Stridsmølle, Ranglemølle, Tyskemølle og Grydemølle

85-129

1942

Larsen, Henrik

Opdyrkningen og Bebyggelsen i Arts og Skippinge Herreder i Fortiden

130-146

1942

Olsen, Gunnar

Vandmøllen i Tuse : Af Tuses Historie III

147-170

1942

Rasmussen, Bent

Kirkeklokkerne paa Samsø

171-174

1942

Thomsen, Albert

Holbæk og den norske Skudehandel : En Episode fra Langtved 1640

175-177

1942

Thomsen, Albert

Bøger

178

1943

Lunn, F.

Malerslægten Skovgaard og dens Forbindelse med Knabstrup

5-24

1943

Olsen, Christian

Sangeren Jens Larsen Nyrop

25-60

1943

Møller, J. S.

Om Maalen og Signen

61-66

1943

Holm, P. K.

Træk af Lerchenfeldts Historie

67-91

1943

Feilberg, H. F.

Peter Jensen Feilberg og Jens Pedersen Feilberg: Privilegerede farvere i Kalundborg

92-116

1943

Sørensen, Andrea E.

En Daglejerkone fortæller [: Sofie Christiansen, St. Grandløse]

117-127

1943

Knudsen, Hans

Smeden og Herremanden : eller Landboreformerne paa Agersvold Gods

128-134

1943

Gommesen, Anders, Bertel Madsen & Bent Rasmussen

Den aandelige Vækkelse paa Samsø i det 19. Aarhundrede (1)

135-167

1943

Sestoft, Thorkil

Om Bjørnefundet paa Røsnæs 1942

168-175

1943

Thomsen, Albert

En middelalderlig Teglovn ved Holbæk

176-182

1943

 

Bøger

183-187

1944

Mathiassen, Therkel

Aamose-Omraadet i Stenalderen

5-31

1944

Hansen, Georg

Den gamle Bredetved Skole : Fra den første Skolelovs Dage

32-79

1944

Jensen, Niels

Kildemarkedet i Hjembæk

80-93

1944

Duus, Jørgen

Nordvestbanens Tilblivelse

94-115

1944

Skov, Sigvard

St. Knudsgildets Bæger i Kallundborg

116-122

1944

Thomsen, Albert

Holbæk - Kalundborg og Nykøbing 1798 : Amtsforvalter Withs Rejseindtryk

123-132

1944

Gommesen, Anders, Bertel Madsen & Bent Rasmussen

Den aandelige Vækkelse paa Samsø i det 19. Aarhundrede (2)

133-188

1944

Thomsen, Albert

Litteraturoversigt

189-190

1945

Bruhn, Vilh. (ved F. Elle Jensen)

Landvæsenselev hos Otto Lawaetz : Af Proprietær Vilh. Bruhns Erindringer

5-26

1945

Nielsen, Rasmus

Sejerø Kirkebøger

27-41

1945

Akselbo, Viggo

Vig og Asminderup Sognes Arbejderforening : Et Minde fra Firserne

42-47

1945

Gommesen, Anders, Bertel Madsen & Bent Rasmussen

Den aandelige Vækkelse paa Samsø i det 19. Aarhundrede (3)

48-84

1945

Fyhn, J. J. (ved Hans Fyhn)

Kirkerne i Nørre Jernløse og Kvandløse (1) : En Kirkebeskrivelse fra 1862 af J. J. Fyhn

85-120

1945

Jensen, Jens Peter

Den første Folkehøjskoles Begyndelse i Holbæk Amt

121-137

1945

Sørensen, Andrea E.

Aftægtsfolk

138-143

1945

Thomsen, Albert

Pottemagere i Holbæk gennem 300 Aar

144-186

1945

Madsen, Hans C.

Tudestenen i Eskilstrup [: Eskilstrup, Vig sogn]

187-188

1945

 

Fortegnelse over fredede Bygninger i Holbæk Amt

189-190

1945

Thomsen, Albert

Litteratur-Oversigt

191-192

1946

Olsen, Wolmer

Bondecirkulæret af 8. November 1845 : Nogle Træk fra dets Udstedelse og dets Følger for Holbæk Amts Bønder

5-37

1946

Simonsen, Povl

Stenalderbopladsen i Gislinge Lammefjord

38-61

1946

Gommesen, Anders, Bertel Madsen & Bent Rasmussen

Den aandelige Vækkelse paa Samsø i det 19. Aarhundrede (4)

62-99

1946

Madsen, Holger

Marie Villads : En Almuekvinde, som var en Digternatur

100-114

1946

Nielsen, Salomon

Gaardejer Niels Nielsen, Ørslev : I Hundredaaret for hans Fødsel

115-138

1946

Mathiassen, Therkel

Holbæk Amts Herregaarde gennem de sidste halvthundrede Aar

139-146

1946

Fyhn, Hans

Kirkerne i Nørre Jernløse og Kvandløse (2)

147-180

1946

Antonsen, Jørgen

”Den store Glædesfest” i Ulkestrup 1845 : Et Hundredaarsminde

181-188

1946

Møller, J. S.

Historisk Samfund ved en Milepæl

189-191

1946

Thomsen, Albert

Signe Wiggers Hansen †

192

1946

Thomsen, Albert

Litteratur-Oversigt

193-194

1947

Møller, Valdemar

Tingbogen fortæller : Kulturhistoriske Smaatræk fra Holbækegnen i 1600’erne

5-33

1947

Nielsen, Rasmus

Pastor Winsløw og Sejerøboerne

34-50

1947

Fang, Fanny

Barndomsminder fra Orø : Af Christian Poulsens Erindringer fra aarene før ca. 1875

51-73

1947

Hansen, Anton

Fra Fagforeningsbevægelsens første Tid i Holbæk

74-83

1947

Rasmussen, Bent

Af Nordby-Præsternes Optegnelser 1800-1850

84-96

1947

Sørensen, Andrea E.

Uforbeholdne Soldaterminder fra 1864

97-106

1947

Jensen, Niels

Paa Aftægt

107-113

1947

Bruhn, Vilh. (ved F. Elle Jensen)

I Ondløse Møllegaard 1871 : Af Proprietær Vilh. Bruhns Erindringer

114-127

1947

Jensen, Sophus

De sidste Grundtvigers Gravplade paa Nykøbing Kirkegaard

128-130

1947

Ishøjer, Niels H.

Et Overfald paa Landevejen

131-132

1947

Jacobsen, Fritz

Olden

132-

1947

Thomsen, Albert

En Meddelelse om Røsnæs 1854

135-136

1947

Thomsen, Albert

Frederik Lunn †

137-140

1947

Thomsen, Albert

Litteratur

141-142

1948

Nielsen, Rasmus

Kalundborg-Samsøkredsen under Junigrundloven (1848-66)

5-43

1948

Mathiassen, Therkel

To Bronzealderhøje i Holbæk Amt

44-53

1948

Sørensen, Andrea E.

En Soldatervise fra 1848

54-63

1948

Rasmussen, Bent

Christian Sørensen, Østerby, Samsø - en af Husmandsstandens første Pionerer

64-92

1948

Thomsen, Albert

Jens Peter Jensen, Høng †

93-95

1949

Lundøe, J. P.

Ved Tissøens Bredder : Fuglede Sognekald og Sogneforhold

5-57

1949

Hansen, Georg

En Lærereksamen i Egebjerg 1758

58-63

1949

Hansen, Anton

Fattiggården i Holbæk

64-74

1949

Olsen, Christian

Til Høstgilde for 60 Aar siden

75-79

1949

Rasmussen, Bent

Hønsepold - og ”at hønse”

80-84

1949

Thomsen, Albert

En Soldaterbog fra 1849 [: tilhørende Peter Larsen, Vinstrup]

85-93

1949

Schmidt, August F.

Præsten Thomas Lyngbye, Hørby

94-97

1949

Møller, Valdemar

Da Kirkeklokken kom tilbage til Sejerø

98-100

1949

Nielsen, Rasmus

Tinghuse i Odsherred

100-102

1949

Sørensen, Andrea E.

Da ”Christian den Ottende” sprang i Luften

102-103

1949

Nielsen, Rasmus

Kro i Havnsø Mølle 1814

103-104

1949

Sørensen, Andrea E.

Da Kanonen paa Middelgrunden kunde skyde

104-105

1949

Madsen, Holger

Marie Villads : Lille Efterslet

105

1949

Thomsen, Albert

En Skræddersvend presses til Rytter

106

1949

Thomsen, Albert

Litteraturoversigt

107-108

1950

Thomsen, Albert

Jens Schou Christensen Møller 1865-1950 †

5-11

1950

Jessen, Johs. C.

Fra de første Landsbyskolers Tid : Skoler og Skoleholdere i Helsinge og Drøsselbjerg Sogne 1739-1814

12-52

1950

Gørges, G.

Professor Jens Henrik Larsens Selvbiografier

53-62

1950

Bahn, Niels Chr.

I Engene omkring Lodskoven

63-73

1950

Rasmussen, Bent

Apoteker og Apotekere paa Samsø

74-89

1950

Olsen, Christian

Høstgilde paa Algistrup og andre Folkeminder

90-102

1950

Thomsen, Albert

Litteraturoversigt

103-104

1951

Jensen, F. Elle

Minder fra Ubby Præstegaard : Af Proprietær Vilh. Bruhns Erindringer

5-21

1951

Foss, Gunnar

Af en gammel Kunstners Erindringer : maleren Harald Foss’ Studieophold paa Refsnæs og Asnæs og Bramsnæs

22-32

1951

Christensen, P. Rønn

Sandby før udskiftningen (Kundby sogn, Tuse herred)

33-49

1951

Garboe, Axel

Grevinge Kirke - og det første medicinsk-naturhistoriske Museum i Danmark

50-59

1951

Jensen, Niels

En Tvillinggaard i Hellestrup

60-65

1951

Nielsen, Rasmus

Havnsø Kro 1801-1951

66-80

1951

Rasmussen, Bent

Samsø borge

81-85

1951

 

Krigergrave og Mindeplader fra Treaarskrigen

86-88

1951

Sørensen, Andrea E.

Fra Tveje Merløse Kirke

88-89

1951

Jacobsen, Fritz

Fra Udskiftningstiden

89-90

1951

Olsen, Christian

Høstgilde paa Hagestedgaard i 1890’erne

90-91

1951

Ellekilde, Hans

En ung Samsøpræst skriver Brev til sin Søster

91-94

1951

Thomsen, Albert

Til St. Boels Dags Marked i Nykøbing

94

1951

Thomsen, Albert

Litteratur-Oversigt

95

1952

 

Overlærer Albert Thomsen †

1-4

1952

Lindhardt, P. G.

Et bidrag til Indre Missions ældste historie

5-28

1952

Hansen, Alfred

Lidt om Holbæk Skolevæsen 1888

29-36

1952

Fang, Fanny

Af Familien Borchs Saga

37-55

1952

Olsen, Christian

Ole Jensens Optegnelser om hans Spillemandsvirksomhed

56-63

1952

Akselbo, Viggo

De to Mindestene for Freden og Friheden 5. Maj 1945 i Nr. Asmindrup Sogn

64-72

1952

Larsen, Vilh. Z.

Trofast venskab mellem husmand og gårdmand

73-77

1952

Møller, C. E.

Kirketyverierne paa Samsø 1851

78-87

1952

Kolbye, V.

Afskrift af et Brev fra Herredsfoged Ad. Meinert, Holbæk, af 18. Oktober 1879 til Justitsraad Kolbye, Stenhus

88-89

1952

Pedersen, J. P.

En mærkelig Præst i Føllenslev

89-90

1952

Rasmussen, Anna

Medaillefest paa Røsnæs

90-91

1952

Thomsen, Albert

Litteratur-Oversigt

92-94

1953

Christiansen, Niels A.

Forfatteren Albert Thomsen

1-10

1953

Gyde-Pedersen, Mette & Birgit Ried

Bibliografi over Albert Thomsens Skrifter 1904-1952

11-32

1953

Henningsen, Henning

Kirkeskibe i Holbæk Amt

33-49

1953

Bendixen, Erik

En nordvestsjællandsk storhøj fra Yngre Bronzealder [: på Gedebjerg ved Kundby]

50-80

1953

Tholle, Johannes

Flora og folketro især i Holbæk amt

81-115

1953

Rasmussen, Bent

Vilkårene for en samsk gårdfæster og husmand

116-123

1953

 

Mindre Meddelelser [: om skrin i Fårevejle Kirke og bykæp i Eskilstrup]

124-125

1954

Jessen, Johs. C.

Kalundborg skolevæsens historie indtil 1850

5-39

1954

Bay-Hansen, Viggo

Niels Hansen-Risegaard

40-55

1954

Jensen, F. Elle

Kirkelige Forhold paa Samsø i ældre Tid

56-72

1954

Andreasen, Helge

Tølløse slot

73-78

1954

Rasmussen, Bent

Skolevæsenet på Samsø

79-98

1954

Olsen, Gunnar

Bønderne i Holbæk amt for 200 år siden

99-104

1954

Olsen-Torpelund, Christian

Kgl. Operasangerinde Margrethe Boeck-Lendrop

105-116

1954

Jensen, Sophus

Rids af Nykøbing skolevæsens historie

117-133

1954

Sørensen, Viggo (ved Olaf Andersen)

Møllerliv omkring århundredskiftet

134-144

1954

Myrhøj, Anna

En Episode fra Krigen med England 1807-14

145-149

1954

 

Historisk Samfund i 1953

150

1955

Rasmussen, Bent

Adolf Burchardi : født 1829 - død 1891

5-19

1955

Wohlert, Inge

Marknavne i Rørby Sogn

20-42

1955

Nielsen, Rasmus

Fra stavnsbåndstiden i Nordvestsjælland

43-68

1955

Rasmussen, Bent

Syssel - Amt- Birk

69-77

1955

Jensen, Sophus

Da det gamle Nykøbing brændte

78-87

1956

Nylev, Eskild

Historisk Samfund for Holbæk amt 50 år

5-7

1956

Rasmussen, Bent

Højskoleforstander Povl Hansen 1856-1934

8-11

1956

Christensen, Viggo

Barn, læredreng og ungsvend i Holbæk i slutningen af forrige århundrede

12-23

1956

Christensen, P. Rønn

Tuse herreds ting og retterstedet Drusebjerg

24-40

1956

Fussing, Hans H.

Et mord og dets problemer 1648

41-55

1956

Rasmussen, Bent

Skolevæsenet på Samsø (1)

56-95

1956

Petersen, Erling

Kundby sogns skolekrønike

96-148

1956

Andersen, Christian

To Røsnæs-fiskere

149-156

1956

Rasmussen, Bent

En gammel chirurgius på Samsø

157-158

1956

Rasmussen, Bent

En bispevisitats

159-162

1957

Kaarsted, Tage

Tøffel-”tyven” : En 100 år gammel justitssag fra Løve Herred

5-15

1957

Johansen, Axel

Slægten Winstrup 1804-1880

16-19

1957

Green-Larsen, Børge

Asminderup jagtgård [: ved Nørre Asmindrup]

20-23

1957

Østergaard, Jens

Løvenborg slotshave og dens gartnere, J.G. Scherg og søn, gennem 65 år, 1756-1818

24-35

1957

Mikkelsen, Christian

Lidt om Grundtvigs mødrene slægt

36-62

1957

Rasmussen, Bent

Kristjan Pedersen 1857-1957 : gårdejer, folketingsmand, landbrugsminister

63-80

1957

Jensen, Sophus

Nykøbings stadsmusikanter og Odsherreds gamle spillemænd - samt datidens danse og dansestuer

81-93

1957

Nielsen, A. Strange

Trille påskeæg i Ordrup skov

94-96

1957

Andersen, Victor

”Manden med skægget” : Jens Schmidt Bjerrum : Lærer i Lunderød v. Tølløse, 1862-1890

97-104

1957

Andersen, Victor

”Hr. Lars” : En Tølløsepræst for ca. 200 år siden

105-106

1958

Lidøe, Jens Torbensen (ved Erik Dal)

Ondløse Kirchis Beskrivelse [: Undløse]

5-14

1958

Dal, Erik

Jens Torbensen Lidøes digt ”Ondløse Kirkes Beskrivelse”, 1736

15-23

1958

Jørgensen, Ove Bruun

Undløse kirke og dens restaurering 1955-57

24-49

1958

Lunn, C. D. O.

En Herregaardshistorie : Knabstrup, Sdr. Jernløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt

50-95

1958

Rasmussen, Bent

Samsø Skolevæsen (2)

96-119

1959

Nielsen, Poul

Den gudelige vækkelse i Holbæk amt

5-60

1959

Madsen, Jakob

Møller Carl Hansen, Marke

61-65

1959

Petersen, Erling

Provst Benzon i Kundby

66-79

1959

Olsen, Christian

Den kloge kone i Reerslev

80-83

1959

Olsen, Christian

Kgl. Kapelmusikus Frederik Marke

84-96

1959

Olsen, Christian

Maleren Jens Vige

97-105

1959

Mikkelsen, Christian

Mads Bødker og ridefogeden

106-117

1959

Andersen, H. Flensted

Frydendal kirkes 500 års jubilæum

118-124

1959

Rasmussen, Bent

Samsø skolevæsen (3)

125-147

1959

Müllertz, Mogens

Hvideslægten

148-164

1960

Rasmussen, Bent

Samsø

5-35

1960

Søgaard-Larsen, E.

Hollænderne paa Røsnæs

36-43

1960

Olsen, Christian

Kgl. Kapelmusikus Kristian Sandby

44-60

1960

Jensen, F. Elle

Frivillige Menighedsraad i Holbæk Amt

61-73

1960

Bencard, Mogens

Om Kalundborg Kirke

74-104

1960

Rasmussen, Bent

Skolevæsenet på Samsø (4)

105-125

1961

Lunn, C. D. O.

Knabstrup og dets Ejere (1)

5-83

1961

Olsen, Christian

Kgl. Kapelmusikus Chr. Petersen

84-95

1961

Kaarsted, Tage

En skiftesag

96-101

1961

Andersen, Christian

Fra Bondefogedens Gaard i Rørby

102-109

1961

Rasmussen, Bent

Træk fra Samsø under Engelskkrigen

110-119

1961

Ebbesen, M. A.

Om Sæbygårds fæstevæsen

120-132

1962

Lunn, C. D. O.

Knabstrup og dets Ejere (2)

5-41

1962

Mikkelsen, Christian

En statsspekulation med alvorlige følger for mange bønder

42-59

1962

Madsen, Jacob

Maren Jensdatter [af Gislinge og Sandby]

60-61

1962

Myrhøj, Anna

Jomfru Rabens Gaard [Kalundborg]

62-66

1962

Pedersen, Peder

Træk fra udviklingen i Tømmerup sogn 1802-1880 (1)

67-117

1963

Rasmussen, Bent

Billedsnidere fra Samsø

5-19

1963

Pedersen, Peder

Træk fra udviklingen i Tømmerup sogn 1802-1180 (2)

20-52

1963

Johannsen, Willy

Et gravfund i Højby Kirke

53-66

1963

Lunn, C. D. O.

Knabstrup og dets Ejere (3)

67-101

1963